1- همایش های پیشین


تجارب دو همایش پیشین در عرصه پژوهش های میان رشته ای در زمینه معماری دست کند ایران و جهان، مقدمات برگزاری همایش سوم را در مقیاسی وسیع تر فراهم نموده است.

برگزاری اولین همایش در سال 1391 در کرمان و استقبال بی‌نظیر پژوهشگران و متخصصین حوزه‌های مرتبط (حضور بیش از 1300 نفر شرکت‌کننده در سه روز همایش) ضرورت برگزاری چنین همایشی را به اثبات رسانید. همایش نخست، تجربه‌ای بود تا هرچه بیشتر موضوعات و محورهای مورد نیاز جهت تبادل نظر آشکار گردد؛ از عمده دستاوردهای اولین همایش می توان به چاپ کتاب مجموعه مقالات آن در سال 1394 اشاره کرد. از مجموع 301 چکیده مقاله که به دبیرخانه همایش واصل شد، تعداد 206 خلاصه مقاله را کمیته داوری در مرحله مقدماتی پذیرفت. از این تعداد 122 نویسنده به ارسال مقالات کامل در زمان مقرر اقدام کردند که از این میان 59 مقاله در کتاب مجموعه مقالات اولین همایش معماری دست کند به چاپ رسید.

از طرفی با توجه به نو بودن موضوع و عدم برگزاری همایشی تحت این عنوان در مقیاس جهانی، لازم آمد تا همایش دوم، مقیاسی بین‌المللی داشته باشد و بتواند از نقطه نظرات سایر متخصصین نیز بهره‌مند شود؛ دومین همایش معماری دست کند با تصویب هیئت دولت و وزارت امور خارجه، به صورت بین المللی در سال 1394 در تهران و طی دو روز برگزار شد. این همایش نیز با استقبال بی شائبه پژوهشگران داخلی و خارجی با موفقیت به سرانجام رسید. در همایش دوم مقالات ارزشمندی از 6 کشور اروپایی و آسیایی ارائه شد که چکیده مقالات آن در کتابی به همین نام به انتشار رسیده و اصل مقالات نیز در حال آماده سازی به منظور چاپ در کتاب مجموعه مقالات می باشد. همچنین در این همایش از تعداد 283 چکیده مقاله فارسی که به دبیرخانه واصل شد، تعداد 235 خلاصه مقاله توسط کمیته داوری مورد پذیرش مقدماتی قرار گرفت. از این تعداد، 92 نویسنده در موعد مقرر صورت کامل مقالات را ارسال کردند که تعداد 65 مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گرفت.

اکنون پس از گذشت سه سال از همایش دوم و آماده‌سازی مجموعه مقالات آن و با توجه به استقبال و تقاضای شایان توجه پژوهشگران ایرانی و بین المللی، مبنی بر برگزاری سومین همایش، تصمیم به برگزاری سومین همایش بین المللی معماری دست کند در پاییز 1397 اتخاذ شد.

 

پوستر همایش های بین المللی  اول و دوم


2- دستاورد های همایش های پیشین


     الف. چاپ کتاب چکیده مقالات اولین همایش معماری دست کند به دوزبان فارسی و انگلیسی، 1391

مجموعه چکیده مقالات همایش اول
 


     ب.   بیانیه کرمان به دو زبان فارسی و انگلیسی،1391     پ. چاپ ویژه نامه اولین همایش معماری دست کند در مجلهAR SITE به زبان فرانسه، سال 2011

 


     ت.  چاپ 9 مقاله برجسته، اولین همایش معماری دست کند در شماره 58  نشریه علمی-ترویجی ،  1391.

 

اثر58

 


      ث. برگزاری کارگاه آموزشی- تخصصی "استفاده از تکنولوژی های نوین در مستندسازی معماری دست کند، شهر زیرزمینی نوش آباد"، 1394       ج.  چاپ کتاب مجموعه مقالات اولین همایش معماری دست کند، 1394

مجموعه مقالات همایش اول

     چ.   چاپ 8 مقاله برجسته، دومین همایش بین‌المللی معماری دست کند درشماره 70 نشریه علمی-ترویجی اثر، 1394.

اثر70
    ح. تشکیل کمیته ملی معماری دست کند (ICTA)در ایکوموس ایران و برگزاری نشست‌های تخصصی مرتبط،1395.    خ. تهیه و آماده سازی مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی معماری دست کند به دو زبان فارسی و انگلیسی جهت چاپ در کتابی به همین نام،1396