اطلاعیه شماره 12
1397-07-14
اطلاعیه شماره 12

نفرات دوم به بعد مقالات پذیرفته شده، همچنین پژوهشگرانی که مایل به شرکت در همایش هستند؛ پس از حضور در همدان می توانند به هتل آپارتمان خاتم مراجعه نمایند:

(هتل آپارتمان خاتم، شماره تلفن : 9-08134244411،آدرس: همدان میدان فلسطین، ایمیل:  khatamap@gmail.com)

رفت و برگشت از محل سکونت  به همدان، همچنین هزینه هتل و وعده شام به عهده خود شرکت کنندگان می باشد. این گروه لازم است تا آمادگی خود را برای شرکت در همایش در وب سایت همایش (مطابق با اطلاعیه شماره 9) ثبت نمایند. ایاب و ذهاب از محل هتل خاتم به سالن برگزاری و برعکس در دو نوبت صبح و عصر به صورت رایگان مهیا شده است. همچنین وعده  ناهار به عهده سازمان همایش خواهد بود. سومین همایش بین المللی معماری دست کند راس ساعت 8:30 صبح در محل سالن سرو دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز خواهد شد. روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17 و 18 مهرماه 1397 به ارائه سخنرانی و نمایشگاه پوسترهای علمی مقالات و کارگاه های جانبی اختصاص خواهد داشت و روز پنج شنبه مورخ 19/7/1397 از سایت های معماری دست کند استان همدان بازدید خواهد شد.