اطلاعیه شماره 11
1397-07-14
اطلاعیه شماره 11

نویسندگان محترمی که مقاله ایشان  پذیرفته شده و مایل به شرکت در همایش هستند؛ از هر مقاله یک نفر به صورت رایگان از خدمات همایش بهره مند خواهند شد. لذا لازم است ضمن اعلام نام و نام خانوادگی شرکت کننده، در وب سایت همایش (به طریقی که در اطلاعیه شماره 9 اعلام شده است.) در بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 16/7/1397 در دانشگاه بوعلی سینای همدان حضور بهم رسانند. رفت و برگشت از محل سکونت افراد به همدان؛ برای همه گروه ها به عهده خود شرکت کنندگان است. سومین همایش بین المللی معماری دست کند راس ساعت 8:30 صبح در محل سالن سرو دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز خواهد شد. روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17 و 18 مهرماه 1397 به ارائه سخنرانی و نمایشگاه پوسترهای علمی مقالات و کارگاه های جانبی اختصاص خواهد داشت و روز پنج شنبه مورخ 19/7/1397 از سایت های معماری دست کند استان همدان بازدید خواهد شد.