اطلاعیه شماره 5
1397-04-19
اطلاعیه شماره 5

بدین وسیله به اطلاع می رساند، طی چند روز اخیر در خواست های بسیاری مبنی بر تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات از سوی پژوهشگران به دبیرخانه واصل شده است. لذا علیرغم فرصت اندک باقیمانده تا زمان دریافت اصل مقالات و برگزاری همایش، این دبیرخانه مهلت ارسال چکیده مقالات را تا تاریخ 97/5/1 تمدید می نماید، تغییر یاد شده آخرین فرصت بوده و امکان تغییر مجدد نخواهد داشت.

علاقه مندان می توانند تا پایان مهلت مقرر نسبت به ارسال چکیده مقالات خود از طریق این وبسایت اقدام فرمایند.