اطلاعیه شماره 4
1397-03-29
اطلاعیه  شماره 4

احتراماً ضمن سپاسگزاری از پژوهشگرانی که تا کنون چکیده مقاله خود را به این دبیرخانه ارسال نموده اند، با توجه به درخواستهای متعدد، بدینوسیله  به اطلاع می رساند مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 1397/4/20 تمدید می شود. لذا علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان مهلت مقرر نسبت به ارسال چکیده مقاله خود اقدام نمایند.