اطلاعیه شماره3
1397-03-19
اطلاعیه شماره3

همانند دو همایش پیشین مقالات برگزیده سومین همایش بین المللی معماری دست کند نیز در نشریه علمی-ترویجی اثر به چاپ خواهد رسید. علاقه مندان می توانند، جهت دریافت مقالات برگزیده چاپ شده در دو همایش گذشته  به شماره های 58 و 70  نشریه اثر مراجعه نمایند.