1. اطلاعیه شماره 12
نفرات دوم به بعد مقالات و شرکت کنندگان آزاد
2. اطلاعیه شماره 11
نویسندگان اول مقالات
3. اطلاعیه مهم شماره 9
قابل توجه شرکت کنندگان در سومین همایش بین المللی معماری دست کند
4. اطلاعیه شماره 7
تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
5. اطلاعیه شماره 5
آخرین تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
6. اطلاعیه شماره 4
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
7. اطلاعیه شماره3
انتشارات مقالات برگزیده در نشریه علمی-ترویجی اثر
8. اطلاعیه شماره2
رایگان بودن خدمات برای نویسندگان مقالات
9. اطلاعیه شماره1
به اطلاع می رساند، تاریخ دقیق برگزاری سومین کنفرانس بین المللی معماری دست کند به زودی اعلان خواهد شد.