الف: شورای برگزاری:

آقای مهندس سیدمحمد بهشتی؛ ریاست محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (رئیس شورا)

آقای مهندس علی مالمیر؛ مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان (دبیر شورا)

آقای دکتر بهروز عمرانی؛ معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آقای دکتر یعقوب محمدی فر؛ ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر عباس مترجم؛ ریاست محترم دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی، همدان

آقای عبدالکریم شادمهر؛ معاون اداری مالی و توسعه مدیریت پژوهشگاه

خانم دکتر مهناز اشرفی؛ رئیس پژوهشکده بناها و بافتهای فرهنگی تاریخی

آقای مهندس امین کیوانلو؛ مدیر گروه معماری دست کند پژوهشکده

آقای مهندس فرهاد عزیزی؛ مدیرکل امور پایگاه های میراث جهانی

خانم دکتر منیر خلقی؛ مدیر ارتباطات و همکاری های بین الملل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آقای علی خاکسار؛ معاون گردشگری اداره کل استان همدان

 

دبیر علمی: دکتر مهناز اشرفی

ب: اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

خانم دکتر مهناز اشرفی

خانم دکتر نادیه ایمانی

مهندس اکبر تقی زاده اصل

آقای دکتر حسن زاده

آقای دکتر غلامرضا حقیقت نائینی

آقای علی خاکسار

آقای دکتر محمد ابراهیم زارعی

آقای مهندس علیرضا شاه‌محمدپور

خانم دکتر مرضیه صناعتی

خانم دکتر منصوره طاهباز

آقای مهندس غلامحسین غلامی

آقای دکتر فرهاد فخار تهرانی

آقای مهندس عادل فرهنگی

آقای مهندس امین کیوانلو

خانم دکتر هایده لاله

آقای دکتر میثم لباف خانیکی

آقای دکتر اسکندر مختاری طالقانی

خانم دکتر آرزو منشی زاده

آقای دکتر ناصر نوروز زاده چگینی

آقای مهندس ذات الله نیک‌زاد

آقای دکتر اسماعیل همتی

آقای دکتر یعقوب محمدی فر

آقای دکتر عباس مترجم

آقای دکتر کاظم ملازاده

آقای دکتر  علی بیننده

آقای مهندس بهرام توتونچی

آقای مهندس منصور محمدیان


اعضای کمیته علمی بین المللی (به ترتیب حروف الفبا):

   Prof. Leila El-Wakil

Mr. Olivie Huet

Prof. Andre Ghuierme

Prof. Pietro Laureano

Prof. Loubes

Prof. Jérôme Triolet

Prof. Laurent Triolet

Prof. Peter Vetch

ج :دبیرخانه علمی

آقای مهندس امین کیوانلو (مسئول دبیرخانه علمی) 

آقای مهندس خورسندی (عضو دبیرخانه علمی)

آقای مهندس ندیمی (عضو دبیرخانه علمی)

خانم  مهندس سهیلا شایان نظر (عضو دبیرخانه علمی)

آقای مهندس احسان ستوده (عضو دبیرخانه علمی)


د :دبیرخانه بین‌المللی

مهشید ایلخانی (مسئول دبیرخانه بین المللی)

ویدا ابیانه

سیدمحمدکاظم خلدی نصب


ه :دبیرخانه اجرای

آقای علی خاکسار (مسئول دبیرخانه اجرایی)

آقای احمد ترابی

آقای کمال الدین طوسی

فاطمه عظیم‌پور

خانم زری خدمتی

آقای بهزاد رضاعی

آقای اسماعیل همتی

خانم پریسا پورنور

آقای محمد شعبانی

آقای اسماعیل رحمانی

آقای محسن جانجان

آقای وحیدرضا اصلاحی