معماری دست‌کند از جمله گونه‌های معماری است که به عنوان هنر خلاقانۀ بشر در به آشتی رسیدن با طبیعت در دو دهۀ اخیر توجه مجامع حرفه ای و علمی جهانی را به خود معطوف کرده است.

تجارب دو همایش برگزار شده معماری دست کند توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (در سالهای 1391 و 1394 در کرمان وتهران) در عرصه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینه معماری دست‌کند ایران و جهان و توجه مجامع علمی و حرفه ای جهانی به این موضوع، منجر به برقراری ارتباط علمی بین پژوهشگران این حوزه و انتشار کتابهای چکیده و مجموعه مقالات این همایشها شده است. لذا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، همایش سوم را با عنوان "میراث معماری دست کند برای نسلها" در پاییز 1397 برگزار خواهد کرد. از طرفی نظربه انجام فعالیت‌های قابل توجه مطالعاتی در استان همدان و نیز تعدد و تنوع آثار معماری دست‌کند در این حوزه جغرافیایی؛ سومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کند دراستان همدان و با مشارکت نهادهای ذیل   برگزار خواهد شد.

1-    پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی تاریخی)

2-    اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان

3-    دانشگاه بوعلی سینا همدان

4-    مدیریت امور پایگاه‌های میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بر اساس این همکاری مقرر است سومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کند در سه روز متوالی در پاییز 1397 برگزار شود که دو روز نخست به ارائه مقاله‌های علمی و روز سوم به انجام بازدیدهای میدانی از فعالیتهای علمی –اجرایی در معماری دست‌کند سامن و ارزانفود اختصاص یابد.